De Voetbalschool Atletico

Voetbalschool Atletico

Copyright

De vorm en de inhoud van deze website is beschermd door de wet van 1957 op het copyright.

Noch geheel, noch gedeeltelijk mag iets er van overgenomen worden door derden, zonder formele goedkeuring van de Voetbalschool Atletico vzw.

Onze juridische adviseurs zullen onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing bij de bevoegde instanties reageren tegen alle inbreuken.