De Voetbalschool Atletico

Voetbalschool Atletico

API van Atletico

Voetbalschool Atletico stelde de h. Eddy Van Oost aan als API voor de vereniging.

Eddy Van Oost, Posthoornstraat 38 b.0101, 9870 Machelen-Zulte
0478/980908 – eddy@atletico.be

Wat is een API in het voetbal?

Een “Aanspreekpersoon Integriteit” binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.