De Voetbalschool Atletico

Voetbalschool Atletico

Verzekering

Elk lid is verzekerd voor het beoefenen van de hoofdsportactiviteit(en) en voor het in clubverband beoefenen van een neven-sportactiviteit en niet-sportactiviteiten.

Wie

 • alle aangesloten leden, d.w.z. leden doorgegeven op de ledenlijst (de jaartrainingen van Atleticco) en voor wie lidgeld is betaald
 • niet-leden deelnemers aan een sportpromotionele activiteit (bv opendeurdag, initiatielessen,…)
  ! let op: de organisatie van een tornooi valt hier niet onder, daarvoor moet bijkomend een tijdelijke verzekering (4) genomen worden
 • vrijwilligers (leden en niet-leden) die meehelpen bij de clubactiviteiten (sport en niet-sport met uitzondering van trainers en lesgevers)
 • extra: voor nieuwe leden zijn de eerste 3 lessen / trainingen gratis verzekerd binnen de termijn van 1 maand

Wanneer

 • sporten in clubverband, zowel in binnen- en buitenland (informeer bij ons)
 • verplaatsingen van en naar de clubactiviteit
 • niet-sportactiviteiten (BBQ, fuif, spaghettiavond,…) van de club
 • individuele beoefening van de sportdiscipline van de club (lopen, wandelen, fietsen, paardrijden, fitness, yoga, rolschaatsen) buiten clubverband

Wat

 • lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van de clubleden
 • burgerlijke aansprakelijkheid van de club
 • uitbating kantine: extra-contractuele aansprakelijkheid bij uitbating van een cafetaria of clubkantine (bv vrijwilliger morst hete soep op bezoeker)

Waarborgen lichamelijke ongevallen

 • alle door het RIZIV erkende prestaties, na tussenkomst van de mutualiteit, gedurende max. 2 jaar: 150%
 • medische kosten niet erkend door RIZIV (braces, gips, homeopathie, …): € 750/ongeval
 • er is geen franchise
 • tandprothesekosten: € 600/ongeval, € 150/tand
 • kosten voor brillen/lenzen bij ongevallen met vastgestelde lichamelijke letsels (te maken met schade aan bril/lenzen): € 500
 • vervoerskosten: zoals bij arbeidsongevallenverzekering
 • blijvende invaliditeit: € 35.000 (100%)
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen): € 30/dag
 • hartfalen: gewaarborgd
 • overlijden +5-jarigen: € 15.000
 • terugbetaling begrafeniskosten
  • leden van 5 jaar of ouder: € 620
  • leden onder de 5 jaar: € 8.500

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

 • lichamelijke schade: € 5.000.000
 • stoffelijke schade: € 625.000
 • vrijstelling: geen

Rechtsbijstand

 • burgerlijke verdediging: zie waarborgen BA
 • strafrechtelijke verdediging: € 12.400

 

© 2017 – voetbalschool atletico vzw en ethias – alle rechten voorbehouden (wet 1957)