De Voetbalschool Atletico

Voetbalschool Atletico

Partners

Total Soccer Method Sportievak TSM Academy Fastronaut

Verzekering

Elk lid is verzekerd voor het beoefenen van de hoofdsportactiviteit(en) en voor het in clubverband beoefenen van een neven-sportactiviteit en niet-sportactiviteiten.

Wie

 • alle aangesloten leden, d.w.z. leden doorgegeven op de ledenlijst (de jaartrainingen van Atleticco) en voor wie lidgeld is betaald
 • niet-leden deelnemers aan een sportpromotionele activiteit (bv opendeurdag, initiatielessen,…)
  ! let op: de organisatie van een tornooi valt hier niet onder, daarvoor moet bijkomend een tijdelijke verzekering (4) genomen worden
 • vrijwilligers (leden en niet-leden) die meehelpen bij de clubactiviteiten (sport en niet-sport met uitzondering van trainers en lesgevers)
 • extra: voor nieuwe leden zijn de eerste 3 lessen / trainingen gratis verzekerd binnen de termijn van 1 maand

Wanneer

 • sporten in clubverband, zowel in binnen- en buitenland (informeer bij ons)
 • verplaatsingen van en naar de clubactiviteit
 • niet-sportactiviteiten (BBQ, fuif, spaghettiavond,…) van de club
 • individuele beoefening van de sportdiscipline van de club (lopen, wandelen, fietsen, paardrijden, fitness, yoga, rolschaatsen) buiten clubverband

Wat

 • lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van de clubleden
 • burgerlijke aansprakelijkheid van de club
 • uitbating kantine: extra-contractuele aansprakelijkheid bij uitbating van een cafetaria of clubkantine (bv vrijwilliger morst hete soep op bezoeker)

Waarborgen lichamelijke ongevallen

 • alle door het RIZIV erkende prestaties, na tussenkomst van de mutualiteit, gedurende max. 2 jaar: 150%
 • medische kosten niet erkend door RIZIV (braces, gips, homeopathie, …): € 750/ongeval
 • er is geen franchise
 • tandprothesekosten: € 600/ongeval, € 150/tand
 • kosten voor brillen/lenzen bij ongevallen met vastgestelde lichamelijke letsels (te maken met schade aan bril/lenzen): € 500
 • vervoerskosten: zoals bij arbeidsongevallenverzekering
 • blijvende invaliditeit: € 35.000 (100%)
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen): € 30/dag
 • hartfalen: gewaarborgd
 • overlijden +5-jarigen: € 15.000
 • terugbetaling begrafeniskosten
  • leden van 5 jaar of ouder: € 620
  • leden onder de 5 jaar: € 8.500

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

 • lichamelijke schade: € 5.000.000
 • stoffelijke schade: € 625.000
 • vrijstelling: geen

Rechtsbijstand

 • burgerlijke verdediging: zie waarborgen BA
 • strafrechtelijke verdediging: € 12.400

 

© 2017 – voetbalschool atletico vzw en ethias – alle rechten voorbehouden (wet 1957)