De Voetbalschool Atletico

Voetbalschool Atletico

Partners

Total Soccer Method Sportievak TSM Academy Fastronaut

Missie

VOETBALSCHOOL, ZIN OF ONZIN?

Mijn zoon  of dochter moet al twee maal per week trainen bij de ploeg, gaat op woensdag naar ballet of tennissen en op zaterdagmorgen naar de tekenschool. Voeg daarbij de wedstrijd op zaterdagnamiddag en dan denk je: genoeg is genoeg. Waarom zou ze daar nog een speciale wekelijkse voetbal- of keeperstraining bij doen? Waarom zouden wij haar nog eens speciaal moeten voeren naar de voetbalschool in de regio?

Een gesprek over zin en onzin van de voetbalschool met Eddy Van Oost, oprichter en nog steeds voorzitter en manager bij Voetbalschool Atletico. Hij startte de “Voetbalschool Atletico” tien jaar geleden. Hij zag al honderden jonge spelers en keepers de revue passeren in zijn school.

Eddy Van Oost: “Het vraagt een inspanning van speler en ouders om in te schrijven en telkens de trainingen te halen. Dat is duidelijk. Maar dat zoveel van hen blijven terugkeren, betekent dat ze tevreden zijn over Atletico en over de vorming die ze krijgen. De ouders willen graag zoon of dochter een mooie voetbaltoekomst bieden. En de spelers en keepers vinden het leuk. Twee heel belangrijke argumenten”.

Ze moeten beide dus wel aanvoelen dat de Voetbalschool een meerwaarde biedt?

Eddy Van Oost: “Atletico mikt resoluut op “Techniek” om haar opleiding op een gespecialiseerde maier een meerwaarde te geven. Onze spelers en keepers worden training na training zichtbaar beter. Hun talenten worden aangescherpt, hun zelfvertrouwen krijgt een boost. Wij halen de mosterd al van bij het begin in Nederland. Daar ligt de bakermat van het technisch voetbal.”

Is dat de reden waarom Atletico een professionele weg inslaat?

Eddy Van Oost: “In de jaren die onze voetbalschool al bestaat, zijn wij ook al geconfronteerd met remmende factoren. Toen de trein heel goed begon te lopen, waren er medewerkers en trainers die hun eigen persoontje boven de vereniging gingen stellen: niet echt conform met hoe wij het wilden zien.

Daar hebben wij ondertussen mee afgerekend. Atletico mikt hoger. Onze spelers en keepers verdienen een zo goed mogelijke, dus professionele aanpak, zonder dat ze zelf buitengewone talenten hoeven te zijn.”

Is bij die professionele aanpak nog wel leuk voor de spelertjes en keepers?

Eddy Van Oost: “Je moet ze bezig zien tijdens de training. De oefeningen worden prima uitgelegd en voorgedaan door de professioneel gevormde trainers. Daar waar de spelertjes in hun club vaak meer dan de helft van de tijd stil staan, zijn ze bij Atletico praktisch continu in beweging, mét de bal. Je ziet de spelertjes genieten. Ook al door de uitstekende begeleiding vanwege de trainers, die er dicht bij staan.”

Het plezier zie je inderdaad op de training.

Eddy Van Oost: “Bij Atletico leren ze niet verdedigen of aanvallen of “vliegtuig” spelen. Ze leren daarentegen algemeen beter voetballen. Technisch, tactisch, fysisch en met voetbalverstand. Allemaal uitgekiend en individueel begeleid. Voetbal is herhaling. Herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Kappen en draaien tot je sterretjes ziet. Bal aannemen, een tegenstander uitschakelen, op de korte ruimte samenspelen, scoren. Wat kan voor de spelertjes plezanter zijn? Voor de keepers geldt overigens hetzelfde.

Atletico varieert voortdurend zijn aanbod.
Eddy Van Oost: “Dat is een leuk “viertal”. Vorig jaar begonnen we – op vraag van velen – met de opleiding van heel jonge spelertjes. Die lijn trekken we door: de 4-5-jarigen als “VoetbalKids” en 5-6-jarigen als “VoetbalK.D’s” leren het spelletje kennen. In de “Techniekschool” begint dan de gespecialiseerde opleiding, met een absolute klemtoon op Techniek.
De “Opleidingsschool” is twee jaar nieuw. Het is een soort academische stap verder, met nog het grootste aandeel van Techniek, maar met grotere aandelen voor Fysiek, Tactiek en Voetbalintelligentie.
Als “top of the bill” starten we dit jaar de “MasterSchool”. Deze is een top opleiding die de spelers klaarstoomt om bij hun club en hun ploeg een leidinggevende rol te gaan spelen, als betere speler met een grote persoonlijkheid.

De Total Soccer Method speelt in de Voetbalschool een cruciale rol?

Eddy Van Oost: Wij werken al bijna van het begin van ons bestaan met de Total Soccer Method. Dit is misschien wel de beste of één van de beste opleidingsmethodes voor jonge voetballers. Het is niet verrassend dat we deze mosterd uit Nederland halen. Dat is de bakermat van het moderne, technisch voetbal.

En ook de keepers komen opnieuw aan bod?

Eddy Van Oost: “Wij hebben een paar jaar geleden besloten om op vlak van keeperstraining een stapje terug te zetten en aan een grondige herbronning te doen. Met de juiste mensen en met de juiste methode.
In onze opleiding komt ook weer de techniek op de eerste plaats. We hebben met onze trainers en adviseurs een nieuwe methode op punt gezet, die “MasterKeeper Method” heet. Volgens de meest moderne visie op de functie van de keeper krijgen onze keepertjes een flinke basis mee en worden ze verder opgeleid als volwaardig voetballer met een bijzondere rol in het elftal. Hij of zij zijn de laatste verdediger, maar evenzeer de eerste aanvaller van het team!
 

© 2017 – voetbalschool atletico vzw – alle rechten voorbehouden (wet 1957)