De Voetbalschool Atletico

Voetbalschool Atletico

Partners

Total Soccer Method Sportievak TSM Academy Fastronaut

Missie

VOETBALSCHOOL, ZIN OF ONZIN?

Mijn zoon  of dochter moet al twee maal per week trainen bij de ploeg, gaat op woensdag naar ballet of tennissen en op zaterdagmorgen naar de tekenschool. Voeg daarbij de wedstrijd op zaterdagnamiddag en dan denk je: genoeg is genoeg. Waarom zou ze daar nog een speciale wekelijkse voetbal- of keeperstraining bij doen? Waarom zouden wij haar nog eens speciaal moeten voeren naar de voetbalschool in de regio?

Een gesprek over zin en onzin van de voetbalschool met Eddy Van Oost, oprichter en manager bij Voetbalschool Atletico vzw. Hij startte de “Voetbalschool Atletico” tien jaar geleden. Hij zag al enkele honderden jonge spelers en keepers de revue passeren in zijn school.

Eddy Van Oost: “Het vraagt een inspanning van speler en ouders om in te schrijven en telkens de trainingen te halen. Dat is duidelijk. Maar dat zoveel van hen blijven terugkeren, betekent dat ze tevreden zijn over Atletico en over de vorming die ze krijgen. De ouders willen graag zoon of dochter een mooie voetbaltoekomst bieden. En de spelers en keepers vinden het leuk. Twee heel belangrijke argumenten”.

Ze moeten beide dus wel aanvoelen dat de Voetbalschool een meerwaarde biedt?

Eddy Van Oost: “Dat is inderdaad een juiste voorwaarde. En daar probeert Atletico aan tegemoet te komen door haar werking te professionaliseren, door bekwame trainers aan te trekken en ze specifiek op te leiden, door ernst en plezier te combineren, door respect op te bouwen van alles voor iedereen. Onze spelers en keepers worden training na training zichtbaar beter. Hun talenten worden aangescherpt, hun zelfvertrouwen krijgt een boost. Wij kijken daarvoor heel veel naar Nederland. Daar ligt de bakermat van het technisch voetbal. Laat het ons zo stellen: wij gebruiken de voorsprong die onze noorderburen nog altijd hebben op technisch vlak, en passen die toe op onze ingesteldheid”.

Staat professionaliteit ook synoniem voor elitair?

Eddy Van Oost: “Voetbalschool Atletico vzw bestaat 10 jaar. In die tijd werden wij ook al geconfronteerd met “goed” en “minder goed”. Maar uit het “minder goed” hebben we altijd geprobeerd de juiste lessen te trekken en er net beter uit te komen. Wie als medewerker of trainer zijn eigen persoontje boven de vereniging wil stellen, zet zichzelf buitenspel.
De laatste jaren loopt Atletico evenwel als een trein. We mikken steeds hoger. De eisen worden groter, maar ons team slaagt er in daarmee om te gaan. Onze spelers en keepers verdienen ook een zo goed mogelijke, dus professionele aanpak, zonder dat ze zelf buitengewone talenten hoeven te zijn. Wij proberen iedereen op zijn niveau beter te maken.”

Is die ernstige, professionele aanpak nog wel leuk voor de spelertjes en keepers?

Eddy Van Oost: “Het antwoord daarop kun je zien tijdens de training. De oefeningen worden prima uitgelegd en voorgedaan door onze trainers. Daar waar de spelertjes in hun club vaak meer dan de helft van de tijd stil staan, zijn ze bij Atletico continu in beweging, mét de bal. Je ziet de spelertjes genieten, ook al wordt veel van ze verwacht. Ze kunnen zich volop uitleven met wat ze het liefste doen van heel de wereld: voetballen en lerend beter worden. Met een pluim voor de uitstekende begeleiding van onze trainers, die er dicht bij staan, ook door de beperktheid in aantal spelers of keepers waarmee gewerkt wordt. Bij Atletico staat kwaliteit voorop, niet grote aantallen die vooral veel geld in het bakje brengen.”

Het plezier zie je inderdaad op de training.

Eddy Van Oost: “Bij Atletico is de grootste zorg om in eerste instantie een technisch betere speler of keeper te vormen, individueel. Wij spelen geen wedstrijden, dus zijn onze trainingen ook niet gericht op “winnen en verliezen”, worden spelers niet meteen in een rol geduwd of met druk overladen. Laat staan op de bank gezet. Ze leren daarentegen algemeen beter voetballen, ook de keepers. Technisch, tactisch, fysisch en met voetbalverstand. Allemaal uitgekiend en individueel begeleid. Voetbal is herhaling. Herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Kappen en draaien tot je sterretjes ziet. Bal aannemen, een tegenstander uitschakelen, op de korte ruimte samenspelen, scoren. Wat kan voor de spelertjes plezanter zijn?

Atletico past ook voortdurend zijn aanbod aan?
Eddy Van Oost: “Zoals het moderne voetbal evolueert, gebeurt dat ook bij Voetbalschool Atletico.
Naast Voetjebal, dat we organiseren met Voetjebal België, is vooral onze afdeling Voetbalschool enorm geëvolueerd. We starten nu, methodisch en pedagogisch doordacht, met jongeren van 5-6 jaar: de “Kadees”. Daarop volgend meer en meer gespecialiseerde opleidingen. In de “Techniekschool” begint die, met een absolute klemtoon op Functionele techniek.
De “Opleidingsschool” is een soort academische stap verder, met nog het grootste aandeel van Techniek, maar met aanzienlijke aandacht voor Tactiek, Fysiek en vooral ook Voetbalintelligentie.
Als “top of the bill” is er de “MasterSchool”. Deze is een topopleiding die de spelers klaarstoomt om bij hun club en hun ploeg een leidinggevende rol te gaan spelen, als betere speler met een grote persoonlijkheid”.

De Total Soccer Method speelt in de Voetbalschool een cruciale rol?

Eddy Van Oost: Wij werken al bijna van het begin van ons bestaan met de Total Soccer Method. Dit is misschien wel de beste of één van de beste opleidingsmethodes voor jonge voetballers. Het is niet verrassend dat we deze mosterd uit Nederland halen. Dat is de bakermat van het moderne, technisch voetbal.

Daarnaast genieten ook de vakantiestages bijzonder veel bijval?

Eddy Van Oost: “Van onze vakantiekampen of -stages hebben wij zopas een afzonderlijke afdeling gemaakt, omdat ze een andere organisatievorm vereisen. Wij breiden onze locaties en dus de nabijheid voor kandidaat deelnemers,  voortdurend uit. Het al enkele jaren uitgetekend kader blijft telkens bestaan, met uitstekende trainers (soms ook met een gasttrainer uit Nederland), inhoud en omkadering. Ook de inhoud is uniek. Voor de licentieregio die omschrijven wordt in ons TSM-contract is dat uiteraard exclusief gedicteerd door de Total Soccer Methode”.

En ook de keepers komen opnieuw aan bod?

Eddy Van Oost: “Wij hebben een paar jaar geleden besloten om op vlak een soort herbronning in te lassen. En een nieuwe keuze te maken van de juiste mensen en de juiste methode. In onze opleiding komt ook weer de techniek op de eerste plaats. We hebben met onze trainers en adviseurs een nieuwe methode op punt gezet, die “MasterKeeper Method” heet. Die werkt volgens de meest moderne visie op de functie van de keeper, met een flinke basis voor de jongste keepertjes (vanaf 9 jaar, niet vroeger) en een verdere evolutieve opleiding als volwaardig voetballer met een bijzondere rol in het elftal, verdedigend, aanvallend en coachend.
Dit zal zich vanaf volgend schooljaar vertalen in reeksen jaaropleidingen, maar ook de komende zomervakantie al in keepersstages, die parallel lopen met de voetbalstages waar dit mogelijk is”.

© 2018 – voetbalschool atletico vzw – alle rechten voorbehouden (wet 1957)